Wyszukiwarka

Menu O serwisie

PRACOWNIA 2.0

Narodowy Instytut Audiowizualny
www.nina.gov.pl

Szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach.

Jak założyć szkolny blog, jak ożywić fotocast i prowadzić szkolne radio? Czy YouTube i Vimeo mogą stanowić wartościowe źródło informacji? Jak tworzyć multimedialne prezentacje? I czy to wszystko może być przydatne w edukacji?

 

Już w połowie listopada rusza pierwsza tura szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji Pracownia 2.0. W trakcie dwóch dni szkoleniowych doświadczona trenerka Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Dorota Janczak, zapozna uczestników szkoleń z trendami w nowoczesnej edukacji, z przykładami dobrych praktyk z Polski i ze świata, a także z rozmaitymi sposobami wykorzystywania narzędzi TIK w procesie kształcenia.
Do końca roku odbędą się trzy tury szkoleń: w Warszawie (16-17 listopada) i Wrocławiu (30 listopada – 1 grudnia oraz 7-8 grudnia).

Program szkoleń został skonstruowany tak, aby po jego zakończeniu wszyscy nauczyciele, niezależnie od specjalizacji, potrafili zastosować w swojej codziennej pracy różnorodne, w tym multimedialne źródła informacji oraz narzędzia ich prezentacji.

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel:
– będzie wiedział jak znaleźć w sieci materiały przydatne w szkolnej pracy,
– dowie się jak wykorzystywać poznane w czasie szkolenia narzędzia TIK w procesie kształcenia,
– będzie umiał zaprojektować i przeprowadzić zajęcia, w czasie których wykorzystywane będą nowoczesne technologie i metody pracy.

Zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w szkoleniu.
Wymaga to jedynie wypełnienia formularza rejestracyjnego online, wysłania zgłoszenia pocztą na adres Narodowego Instytutu Audiowizualnego lub przesłania formularza faxem na numer: 22 380 49 01.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty wyżywienia i noclegu oraz zapewnia dostęp do sprzętu (komputery, słuchawki). Uczestnik ponosi koszty akredytacji na szkolenie – 50 zł, z których pokryty zostanie m.in. druk materiałów szkoleniowych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Więcej na: www.nina.gov.pl/edukacja w sekcji projekty specjalne.

ZOBACZ FILMY INSTRUKTAŻOWE

Partnerem szkoleń jest IBM Polska
www.teacherstryscience.org

Na podstawie informacji od organizatora

Zobacz też “Jak wprowadzić TIK do szkoły” – tekst Lechosława Chojnackiego na platformie www.szkolazklasa20.pl

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie