Wyszukiwarka

Menu O serwisie

MAGICZNY LAS

Seria Małego Klubu Bunkra Sztuki 2011

„Magiczny Las” to opowieść o mieszkańcach wyjątkowego lasu, nawiedzanego przez nieproszonych gości, wygranej walce ze Zmorami i darze Płynnego Przejścia.

Seria Małego Klubu Bunkra sztuki to cykl książek dla dzieci powstających w wyniku współpracy zaproszonych autorów i artystów wizualnych. Książki wpisują się w nurt bajek antydyskryminacyjnych, które poprzez oddziaływanie na dziecięcą wyobraźnię i pobudzanie empatii, uczą akceptowania własnych niedoskonałości i sugerują, że każdy z nas jest inny, a różnorodność to zaleta, a nie wada. Opowiadanym w książkom historiom towarzyszą ilustracje, których podstawowym celem jest uwrażliwienie estetyczne dzieci już od najmłodszych lat.

Magdalena Stoch (ur. 1984) – doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka warsztatów i bajek antydyskryminacyjnych dla dzieci. Jej zainteresowania badawcze wiążą się ze studiami nad płcią społeczno-kulturową, ujmowana w kontekście edukacyjnym. Miłośniczka kotów, wolnych weekendów i gór.

Przemek Czepurko (ur. 1978) – twórca obiektów, wideo, instalacji, projektów site-specific. Malarz i rysownik. Razem z artystką Agatą Biskup realizuje projekty dotyczące przestrzeni publicznej. Działania artysty lokują się na styku dyscyplin, oscylują wokół wątków katastrofy i niepowodzenia rozumianych w kategoriach rytuału.

Redaktorka serii: Anna Bargiel
Konsultacje merytoryczne: dr Monika Nęcka
Redakcja i korekta: Karolina Więckowska
Projekt graficzny i skład: Agata Biskup

Bajka jest dostępna na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie