Wyszukiwarka

Menu O serwisie

MIASTO, KTÓRE NIE ISTNIEJE

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
„Wymiary Utopii”
(14.07-26.08.2012

Oprowadzanie Nicolasa Grospierre’a po wystawie „Miasto, które nie istnieje”. W ramach projektu „Wymiary Utopii”.

Nicolas Grospierre na wystawie w Bunkrze Sztuki tworzy różne narracje na temat ideałów modernistycznej architektury. Buduje swoją wypowiedź analogicznie do architekta, który na papierze konstruuje swoją wizję miasta. Artysta tworzy budynki, które nie istnieją. Powołuje do życia autentyczne miasto mające reprezentować utopijne założenia, które nigdy do końca nie zostały zrealizowane. Grospierre dokumentuje zrealizowane utopie, efekty teoretycznych i architektonicznych fascynacji modernizmem, próby stworzenia lepszej rzeczywistości.

Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Treść licencji dostępna jest na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie