Wyszukiwarka

Menu O serwisie

WYMIARY UTOPII DOKUMENTACJA WYSTAWY

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
„Wymiary Utopii”
(14.07-26.08.2012)

Zestaw materiałów wizualnych (fotografie, wideo) będących dokumentacją projektu „Wymiary Utopii” (Laura Pawela  „Nie będzie dziury w niebie, nawet jeżeli pójdziesz tyłem”, Nicolas Grospierre „Miasto, które nie istnieje”).

Laura Pawela i Nicolas Grospierre swoimi wystawami w Bunkrze Sztuki rozpoczynają trzyletni projekt zatytułowany „Wymiary Utopii”. Impulsem do podjęcia problematyki utopii była chęć namysłu nad ideą wspólnej pracy, próba dzielenia się tajemnicami tworzenia dzieł, chęć zburzenia silnej autonomii artystycznej, otwarcie się na inną wyobraźnię oraz zmierzenie się z nową wrażliwością w praktyce.
Z czasem jednak ów – jak się okazało – utopijny plan zaowocował projektem zgoła odmiennym, ukazującym niemożność stworzenia idealnej komunikacji pomiędzy artystką  i artystą. Narzucony temat został przez nich odwrócony, ukazując tym samym swój negatyw, rewers. Współpraca jest czymś niewykonalnym, a wszystkie idee zaplanowania i teoretycznego usystematyzowania można wyrzucić do kosza. W tym zgadzają się Pawela i Grospierre – to piękna i kusząca, lecz nad wyraz niefunkcjonalna utopia. Nie przeszkodziło im to jednak w rozpoczęciu szczególnej rozmowy na temat różnych jej wymiarów.

Zwiastun projektu “Wymiary Utopii”

Filmy dokumentujące projekt „Wymiary Utopii”

Zobacz dokumentację fotograficzną projektu „Wymiary Utopii”

Wymiary Utopii / Dokumentacja fotograficzna.
Filmy oraz dokumentacja fotograficzna: Grzegorz Mart
Wszystkie prawa zastrzeżone

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie