Wyszukiwarka

Menu O serwisie

NEO RAUCH, CZYLI MIT MALARZA?

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
www.otwartazacheta.pl

Propozycje zajęć z wykorzystaniem filmów edukacyjnych o sztuce współczesnej zrealizowanych w ramach projektu zachęta tv.

Materiał zaproponowany w konspektach lekcji może być dowolnie modyfikowany przez nauczyciela w czasie jednej lub kilku lekcji. Projekcja może stanowić uzupełnienie wielu tematów lekcyjnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Poniżej zaproponowane zostały dwie przykładowe lekcje: „Realizm w sztuce”, „Analiza dzieła sztuki”.

Omawiane teksty kultury: Neo Rauch, „Waldbahn”, 2002, olej, płotno, 210 x 300 cm, kolekcja prywatna (www.standpointmag.co.uk/drawing-board-october-09-neo-rauch, dostęp 14.06.2011)

Zobacz film edukacyjny

Koncepcja: Monika Weychert-Waluszko
Film jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji dostępna jest na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Zobacz scenariusz lekcji

Koncepcja: Maria Świerżewska
Tekst konspektu dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji dostępna jest na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie