Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Audiodeskrypcja “Schody do nieba” Maria Pinińska-Bereś

Praca Marii Pinińskiej-Bereś „Schody do nieba” znajduje się w Kolekcji Bunkra Sztuki.
Audiodeskrypcja powstała w ramach projektu “Otwarta galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki”, dofiansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakup pracy Marii Pinińskiej-Bereś został zrealizowany w ramach zadania „Granice kolekcji. Rozbudowa kolekcji Bunkra Sztuki” (priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej), dofiansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opracowanie audiodeskrypcji: Emilia Kina
Konsultacje merytoryczne: Robert Więckowski (Fundacja Kultura bez Barier)

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie