Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Stypendium im. Bogny Olszewskiej

W październiku tego roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wraz z Fundacją Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej, zaingurowało pierwszą edycję stypendium im. Bogny Olszewskiej. Upamiętnia przedwcześnie zmarłą Bognę Olszewską, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej MSN.
Benificjentkami i beneficjentami stypendium będą młode osoby (21-30 lat) zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem. Celem inicjatywy jest rozwój działań w tym obszarze, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą oraz poszerzanie programu Muzeum Dostępnego, czyli oferty edukacyjnej MSN kierowanej do grup o zróżnicowanych potrzebach.

Na program stypendium będzie się składał trzymiesięczny staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez stypendystkę lub stypendystę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zasoby Muzeum. W ramach stypendium zostaną również pokryte koszty pobytu i utrzymania beneficjentki/a w Warszawie oraz koszty realizacji zaproponowanego działania.

W rozstrzygnięciu konkursu oraz tworzeniu programu stażowego Fundację Nieograniczona i Muzeum Sztuki Nowoczesnej wspierają przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji Kultury Bez Barier, Fundacji Otwarte Drzwi, Fundacji SYNAPSIS, Grupy
Artystów Głuchych, Grupy Pedagogiki i Animacji Praga Północ, TR Warszawa. Stypendium zostało równie objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgłoszenie można wysyłać do 31.12.2017 na adres: stypendium@artmuseum.pl lub poprzez formularz Google: https://goo.gl/forms/1EutwpbbaUlayx4K2

Więcej informacji można znaleźć na stronie prasowej MSN oraz na stronie Fundacji Nieograniczona

Na podstawie informacji od Organizatora.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie