Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Przykładowy scenariusz warsztatów “Otwarta Galeria”

Scenariusz przygotowawczy do prowadzenia warsztatów z grupami osób niepełnosprawnych intelektualnie i spektrum autyzmu.

Materiał stanowi efekt przygotowań do realizacji zajęć dla grupy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Gaudium et spes. Został opracowany po konsultacjach merytorycznych z Fundacją Kultura Bez Barier. W jego pierwszej części zawarliśmy serię pytań wstępnych, na które odpowiedzi stanowią podstawę przygotowania się do zajęć – jest to przede wszystkim zebranie jak największej ilości informacji na temat grupy uczestników oraz dopasowanie treści, metod i narzędzi do ich potrzeb i możliwości. W drugiej części prezentujemy przykładowy scenariusz warsztatów realizowanych na wystawie „Ines Dujak. Bezpańskie głosy”.

Autor: Mikołaj Spodaryk
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Scenariusz powstał w ramach projektu „Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie