Wyszukiwarka

Menu O serwisie

BACKSTAGE PRZEWODNIK

Karol Radziszewski „Backstage”
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
(12.02-3.04.2011)

Przewodnik jest propozycją oprowadzania po wystawie Karola Radziszewskiego “Backstage”, zapoznania się z jej tematyką i przewijającymi się w niej różnorodnymi wątkami. Prowadzona narracja stara się ukazać nie tylko backstage pracy twórczej artysty, jego relacje z uczestnikami projektów, lecz również pragnie zwrócić uwagę na inne oblicze jego artystycznego zaplecza – mianowicie na odniesienia do historii sztuki.
Celem przewodnika nie jest w żadnym wypadku rozszyfrowanie zagadek przygotowanych przez artystę, lecz wskazanie pewnych – oczywiście nie wszystkich – tropów interpretacyjnych, wskazówek umożliwiających analizę dzieł, sugestii powiązań z innymi artystami. To jedynie pewien punkt wyjścia dla dalszej refleksji na temat wystawy – reszta należy do odbiorcy.

Wystawa Karola Radziszewskiego „Backstage” to prezentacja prac powstałych w przeciągu ostatnich kilku lat. Artysta koncentruje się na ukazaniu zaplecza swojej pracy, tego, co zazwyczaj nie stanowi przedmiotu artystycznej refleksji. Nie tyle interesuje go dzieło sztuki jako finalny produkt poszukiwań artystycznych, co sportretowanie relacji artysta-model, studiowanie sposobu jej budowania oraz mechanizmów nią rządzących. W różny sposób obserwuje uczestników swoich projektów. Raz przygląda im się z ukrycia, innym razem nawiązuje z nimi dialog. Artysta zastanawia się nad powiązaniami swojej twórczości ze sztuką, jej historią i krytyką: zwraca uwagę na temat ciała (zwłaszcza męskiego) oraz aktu, przygląda się problemowi manipulacji medialnej, analizuje kwestię ubierania ciała w sztukę.

Opracowanie: Anna Lebensztejn
Projekt graficzny: Agata Biskup

Przewodnik jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Treść licencji dostępna jest na stronie:
www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie