kARTy
BYSA

Czym jest sztuka współczesna? Jak zinterpretować dzieło sztuki? W jaki sposób wyjść z wystawy bogatszym/bogatszą o nowe doświadczenia, refleksje i doznania?

Zapraszamy do gry!

Koncepcja i opracowanie: Karolina Vyšata
Współpraca: Ewelina Strawa-Kęsek
Korekta: Anna Żołnik
Projekt: Agata Biskup

Projekt oraz koncepcja kART dostępne są na licencji Creative Commons uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji dostępna jest na stronie creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

projekt: agata biskup / made by Wordpress and mem!