Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Nasze miejsce

„Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży” to projekt dotyczący pamięci, historii i dziedzictwa w kontekście polskiej wsi, które wciąż są w dużej mierze nieobecne w nauczaniu historii oraz świadomości społecznej. Jego celem jest włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego poznawania “małej ojczyzny”.  Nauczycielom prezentowane są narzędzia edukacyjne bazujące na doświadczeniach etnologii i antropologii kulturowej.

W ramach projektu przeprowadzono serię warsztatów stanowiących inspirację do pracy z lokalnym dziedzictwem, a także zaprezentowano publikację dotyczącą metod i narzędzi pracy z pamięcią i historią wsi. Oferta warsztatów była skierowana do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w placówkach położonych na terenach wiejskich o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, na co zwracać uwagę, zajmując się lokalnym dziedzictwem, pamięcią i historią. Poznali i nauczyli się korzystać z etnograficznych narzędzi, w tym tego, jak w interesujący sposób wykorzystywać i prezentować zgromadzone informacje, przedmioty, fotografie.

Ciekawe inspiracje i propozycje scenariuszy warsztatów znalazły się w publikacji „Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością”.

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie