Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”

ul. Warecka 4/6, Warszawa
etnograficzna.pl 

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego (SPE) to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Powstała w 2006 roku w Warszawie z inicjatywy absolwentów i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem i popularyzowaniem kultury tradycyjnej i współczesnej.

W swoich działaniach opiera się na metodach popularyzujących dorobek etnograficzny, etnografię jako naukę i przedmiot jej dociekań (kultura tradycyjna, kultury świata, kultura współczesna) oraz wykorzystujących etnograficzne metody i narzędzia pracy. Jednocześnie wspiera kształtowanie pozytywnych postaw społecznych (w tym otwartości na różnorodność i szacunku dla odmienności) dzięki wykorzystaniu narzędzi wypracowanych przez etnologię i antropologię kulturową.

Pracownia Etnograficzna realizuje projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. Razem z trzema innymi organizacjami od 2010 roku współtworzymy otwarte miejsce na kulturę w Warszawie – nagrodzoną w konkursie S3KTOR Pracownię Duży Pokój.

Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. „Etnografię dla najmłodszych”, „Spotkaj etnologa”, „Przygodę w bibliotece”, „Poszukiwaczy warszawskich tradycji”, „Okiem etnologa” czy „Nasze miejsce”.

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
www: etnograficzna.pl
e-mail: pracownia@etnograficzna.pl
fb: facebook.com/StowarzyszeniePracowniaEtnograficzna

Na podstawie materiałów Organizatora

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie