Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Upowszechnianie upowszechniania

“Z mojego okna widać wszystkie kopce”
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
5.03−8.05.2016

„Celem działania Biura [Wystaw Artystycznych w Krakowie] jest:

  1. Edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej.
  2. Promocja, prezentacja i propaganda współczesnej, profesjonalnej twórczości plastycznej i fotograficznej w kraju i za granicą.”

Statut Biura Wystaw Artystycznych w Krakowie, 1986, rdz. II, § 6

Podejmując wątek upowszechniania sztuki i promocji kultury plastycznej, wskazujemy na szczególnie interesujący nas model edukacji rozumianej jako kreowanie dysonansu poznawczego umożliwiającego proces uczenia się, który znajduje odzwierciedlenie w samej konstrukcji ekspozycji. Zaburzając w ten sposób i poddając w wątpliwość rzekomą liniowość transmisji wiedzy, a także neutralność działań edukacyjnych. Tym samym zapraszamy widzów do odkrywania czynników profilujących ich recepcję i inne aktywności oraz wprowadzających w nie zakłócenia. Prezentowane przez nas materiały archiwalne stały się punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy komunikacyjnych właściwości języka, konstrukcji sytuacji biernego/aktywnego doświadczenia sztuki czy relacji nadawcy, odbiorcy i postaci „pośrednika” (edukatora) treści dzieła sztuki. Narracja historyczna zestawiona jest z pracami artystów, które komentują sytuację partycypacji (lub jej braku) w procesie twórczym czy projektowaniu „idealnej” przestrzeni wychowania przez sztukę.

Odwołując się do tradycji instytucji popularyzatorskiej stawiamy pytanie, dlaczego pewne wydarzenia zyskują powodzenie i zostają zapamiętane, a z jakich powodów o innych się zapomina. Jako instytucja, która dąży do włączania głosu odbiorców w publiczny dyskurs o sztuce, jesteśmy ciekawi, jaki wydźwięk zyskują przeszłe i obecnie realizowane tutaj działania. Jakie były i są obecnie stawiane wobec nas oczekiwania? W jaki sposób i do jakiego stopnia udział lokalnej społeczności konstruuje profil instytucji?

Zapraszamy do korzystania ze scenariusza warsztatów, które zrealizowaliśmy w ramach części edukacyjnej wystawy “Z mojego okna widać wszystkie kopce”.
Scenariusz stanowi subiektywny zapis procesu powstawania kolażu audiowizualnego poświęconego metodom, narzędziom, planom i projektom związanym z upowszechnianiem sztuki w Biurze wystaw artystycznych w Krakowie w latach 1950−1990.

Efektem naszych warsztatów był kolaż audiowizualny, który stał się częścią wystawy “Z mojego okna widać wszystkie kopce”.
Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzna projektu.

Ludzie na warsztatach

Działanie zrealizowane w ramach projektu “Praktyki różnorodności. Edukacja kulturalna w Bunkrze” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie