Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Fundacja Między Uszami

Fundacja Między Uszami powstała w 2005 roku, a jej głównym celem jest edukacja niesłyszących, przede wszystkim dzieci i młodzieży. W realizowanych przez siebie projektach Fundacja kieruje się zasadą dwujęzyczności, co oznacza, że język polski oraz Polski Język Migowy są traktowane równorzędnie. Fundacja, działając na granicy świata dźwięków i świata ciszy, promuje Kulturę Głuchych będącą przejawem aktywności i tożsamości osób Głuchych – uznanej prawnie mniejszości językowej w Polsce. Zespół Fundacji w większości stanowią osoby niesłyszące i słabosłyszące.

Zespół Fundacji Między Uszami

Edukacja Między Uszami

Fundacja stara się przekazywać wiedzę osobom Głuchym, wykorzystując powszechnie dostępne narzędzia multimedialne oraz metody edukacji pozaformalnej. Wszystkie materiały będące rezultatem tych działań są bezpłatne i udostępniane na wolnej licencji za pośrednictwem strony internetowej Fundacji lub profilu YouTube.


 

Motyl nad Krakowem

Zapewne niewiele osób wie, że międzynarodowym symbolem Głuchych jest motyl. Ten owad nie posiada narządu słuchu, a jednak jest piękny i intrygujący – tak samo jak Kultura Głuchych. „Motyl nad Krakowem” to jedno z haseł zorganizowanego w 2014 roku przez Fundację Między Uszami Festiwalu Poezji Miganej. Festiwal, będący pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, odbywał się w ramach projektu “Nie Bądź Głuchy na Kulturę”, którego celem było badanie uczestnictwa osób Głuchych w życiu kulturalno-artystycznym.

Poszerzając swoją ofertę włączającą osoby Głuche w życie kulturalne, Fundacja Między Uszami współpracowała już z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Od wiosny 2016 roku, w ramach współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, przygotowuje filmy, będące zaproszeniem na aktualne wystawy, oraz oprowadzania w języku migowym.

Na podstawie materiałów Fundacji.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie