Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

ul. Nadwiślańska 2–4, Kraków
www.news.cricoteka.pl

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA został założony w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy samego artysty jako „żywe archiwum” legendarnego Teatru Cricot 2. Misją Cricoteki jest opieka nad kolekcją stworzoną przez Tadeusza Kantora, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z życiem i twórczością artysty, rozwijanie działalności badawczej i wystawienniczej, a także realizacja programów wystawienniczych, programów teatralnych i edukacyjnych dla możliwie szerokiego grona odbiorców.


Ważną część działalności Cricoteki w jej nowej siedzibie stanowi program edukacyjny. Celem tych działań jest promowanie wizji kultury jako narzędzia do jednoczenia osób o różnych poglądach i w różnym wieku, by stworzyć pole do cennego dialogu.

Oferta Cricoteki:

  • Dla dzieci  – dla najmłodszych organizowane są cykle oryginalnych warsztatów i zajęć na pograniczu dyscyplin sztuki, które odbywają się regularnie w środy i soboty z podziałem na grupy wiekowe.

Fot. StudioFILMLOVE

  • Dla grup zorganizowanych – dla dzieci i młodzieży szkolnej zamiast tradycyjnych muzealnych opowieści Cricoteka proponuje dynamiczne odkrywanie twórczości artysty i jej indywidualną interpretację poprzez udział w warsztatach, prelekcjach i zwiedzaniu całej przestrzeni budynku.

Fot. StudioFILMLOVE

  • Dla rodzin – Laboratorium Zmysłów to propozycja rodzinnych spotkań dla juniorów i seniorów. Ich celem jest przełamanie schematycznego i bezkrytycznego odbioru sztuki w odniesieniu do prezentowanej w Cricotece wystawy prac Tadeusza Kantora – poprzez odkrycie wielu jej warstw.
  • Dla dorosłych – program Tadeusz Kantor – od malarstwa do teatru realizowany w ramach programu Bon Kultury to otwarty cykl warsztatów wprowadzających i pogłębiających wiedzę z obszaru zagadnień teatralnych.

Zespół Cricoteki tworzy również zasoby internetowe i wydaje materiały edukacyjne np. Kantor w Pigułce. Materiały edukacyjne dla nauczycieli są udostępniane na wolnej licencji.

 

Ponadto w przestrzeni muzealnej organizowane są debaty, konferencje, wykłady, dyskusje, spotkania z kuratorami, projekcje, zwiedzanie budynku i ekspozycji z przewodnikiem.

Informacje i rezerwacje: Justyna Sławik, tel. (12) 442 77 70 wew. 115 lub e-mail: slawik@cricoteka.pl

Na podstawie materiałów Organizatora.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie