Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Raj

Karta pracy wspierająca analizę zagadnień, takich jak raj, arkadia, utopia, w oparciu o obraz „Bukowiec – Raj” Brunona Podjaskiego z kolekcji Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Karta zawiera notę biograficzną, zarys twórczości, podstawowe wskazówki interpretacyjne oraz propozycje dwóch ćwiczeń twórczych. Pierwsze z nich – oznaczone nagłówkiem „W stronę interpretacji” – sprzyja konstruowaniu interpretacji poprzez rozbudzanie spostrzegawczości, refleksyjności, wrażliwości oraz umiejętności wyciągania wniosków i stosowania ich w praktyce. Drugie stanowi „Twórczą odpowiedź” – bazując na metodach wyrazu artystycznego pozwala na podjęcie gry z omawianym tekstem kultury, dopowiedzenie interpretacji czy zajęcie wobec niego własnego stanowiska.

Wykorzystaniu kart w edukacji szkolnej sprzyjają działy Tematy oraz Konteksty. Pierwszy obejmuje listę zagadnień, przy omawianiu których można sięgnąć po naszą propozycję. Drugi zawiera zbiór inspiracji – tekstów kultury, którymi warto tematy te zilustrować. W załączniku znajdują się reprodukcje przywoływanych dzieł z kolekcji MEK oraz teksty i materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.

Opisana wyżej karta pracy jest jedną z dziesięciu, które wraz z pięcioma filmami instruktażowymi powstały jako owoc doświadczeń uczestników projektu „Alfabet” (informacje o projekcie: sztuka24h.edu.pl/?p=4696). Pakiet materiałów dla nauczycieli został dostosowany do wytycznych podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego oraz warunków pracy w szkole. Dzieła z kolekcji sztuki nieprofesjonalnej MEK zostały w nich przedstawione w kontekście kanonicznych tekstów polskiej literatury oraz zasobów kultury światowej. Dzięki zastosowaniu wolnej licencji ze wszystkich materiałów można korzystać nieodpłatnie.

Zapraszamy do pobierania, używania, rozpowszechniania oraz dostosowywania do własnych pomysłów i potrzeb! Przejdź do strony projektu “Alfabet” i pobierz kartę pracy.

 

Materiały udostępniono na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Pełna treść licencji na stronie: creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie