Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

etnomuzeum.eu
Plac Wolnica 1, Kraków

„Poznaj tu samego siebie”
Artur Hazelius

Dzielimy się wiedzą, kolekcją i przestrzenią muzeum. Zależy nam, aby nasze zbiory prowokowały do zadawania pytań i stanowiły punkt wyjścia dla nowego odczytania dawnych znaczeń, do głębszego poznania samego siebie i otaczającego świata. Jednocześnie interesują nas zjawiska współczesne; uważnie przyglądamy się przemianom, które zachodzą w świecie i w nas samych.
Narzędziami w tych procesach są warsztaty, debaty, seminaria, wykłady i pokazy. Udostępniamy swoje zasoby, ale i otwieramy się na zasoby innych. We współpracy z partnerami realizujemy długofalowe projekty edukacyjne.
Nasze działania kierujemy do dzieci („Du:da:di”), rodzin („Etnokalendarz” cykl warsztatów weekendowych), dorosłych (warsztaty, oprowadzania kuratorskie, dyskusje) oraz innych grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjaszkoły ponadgimnazjalne). Przygotowujemy warsztaty umuzykalniające i warsztaty twórcze „Pracownia Działań Twórczych”, oraz podróżnicze „Klubu Latających Podróżników”).

 

Fot. Marcin Wąsik

Informacje i rezerwacje dotyczące grup zorganizowanych: od poniedziałku do piątku w godzinach 9–17 pod numerem telefonu 12 430 60 23 lub adresem e-mailowym edukacja@etnomuzeum.eu.
Informacje i rezerwacje dotyczące uczestników indywidualnych: od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16 pod numerem telefonu 12 430 18 27 lub szelingowska@etnomuzeum.eu, grajewska@etnomuzeum.eu.

Więcej informacji na stronie Muzeum Etnograficznego w Krakowie

 

Na podstawie materiałów Organizatora.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie