Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Alfabet

Projekt „Alfabet” realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie powstał z myślą o potrzebach uczniów przygotowujących się do nowej matury ustnej z języka polskiego i pracujących z nimi nauczycieli. Jego celem było stworzenie narzędzi wzbogacających metody edukacji polonistycznej o techniki artystyczne oraz zachęcających młodzież do uczestnictwa w sztuce rozumianej jako medium, za pomocą którego możliwe jest komunikowanie się ze światem, lepsze rozumienie doświadczanych trudności i związanych z nimi emocji. Efekt – zestaw dziesięciu propozycji dydaktycznych oraz pięciu filmów instruktażowych dla nauczycieli – wypracowany został czasie spotkań z młodzieżą z piętnastu klas małopolskich szkół ponadgimnazjalnych.

Do ich poprowadzenia zostali zaproszeni artyści z kręgu sztuk wizualnych: Marta Deskur – malarka, autorka fotografii, nagrań wideo, instalacji multimedialnych, Cecylia Malik – malarka, autorka projektów artystycznych, kuratorka wystaw, aktywistka społeczna i Marek Chlanda – rysownik, rzeźbiarz, performer, autor instalacji. W stałych, dwuosobowych zespołach towarzyszyli im edukatorzy z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Każdy warsztat stanowił zamkniętą całość zogniskowaną wokół jednego z sześciu tematów: „Selfie/autoportret w kulturze”, „Topografia wolności – przestrzeń własna w sztuce”, „Auto(bio)grafie”, „Doświadczanie sztuki – doświadczenie w sztuce”, „Oryginał-oryginalność” i „Powtórzenie-powtarzalność”. Na przykładzie dzieł artystów nieprofesjonalnych z kolekcji sztuki MEK uczestnicy warsztatów doskonalili swój warsztat interpretacyjny, ćwiczyli umiejętność wyciągania wniosków, odnajdywania i twórczego komentowania nawiązań intertekstualnych oraz budowania i prezentowania wypowiedz. Podejmowali także własne próby twórcze ukierunkowane na reinterpretację problemów poruszanych przez omawiane teksty kultury. W zależności od tematu malowali obrazy techniką akrylową i olejną, rzeźbili w glinie, wykonywali odbitki linorytowe, tworzyli kolaże, szkice lub instalacje przestrzenne.

 

Aby zapewnić możliwość kontynuacji działań zainicjowanych w czasie projektu, dla nauczycieli pracujących z jego uczestnikami zorganizowany został cykl warsztatów doskonalących. Składał się on z czterech spotkań: „Sztuka jako punkt wyjścia do interpretacji świata”, „Ćwiczenia w interpretacji kultury”, „Praca z grupą metodą etiud teatralnych” oraz „Emisja głosu”. Poprowadzili je specjaliści – praktycy: dr Monika Nęcka – specjalistka w zakresie metodyki edukacji artystycznej i metodyki warsztatów twórczych oraz wykorzystywania dzieł sztuki w terapii, Maryna Jasińska – instruktorka teatralna, autorka warsztatów z zakresu edukacji teatralnej i programu nauczania „Wychowanie przez sztukę” oraz Joanna Słowińska – pieśniarka i trenerka emisji głosu.

Nauczycieli zainteresowanych efektami projektu zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach inspirujących do twórczego myślenia o tekstach ikonicznych w edukacji.

W programie:

Czytanie sztuki. Tekstualizacja – wizualizacja – interpretacja tekstów kultury.
Wykład i warsztaty prof. dr hab. Anny Pilch.

Praca z tekstami ikonicznymi w muzeum i szkole.
Prezentacja bezpłatnych materiałów dydaktycznych i filmów instruktażowych wypracowanych w czasie projektu.

Dwa terminy do wyboru:

5.11.2015, godz. 17.00-19.30
26.11.2015, godz. 17.00-19.30

Prof. dr hab. Anna Pilch – Kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni wykładowca polskiej literatury i sztuki na uniwersytecie francuskim w Lille. Zajmuje się analizą i interpretacją tekstów kultury, metodyką nauczania literatury i języka polskiego oraz współczesnymi systemami edukacyjnymi. Jest autorką licznych publikacji, m.in. książek Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka oraz opracowania Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zadania oparte na tekstach ikonicznych wydanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Obraz – słowo – interpretacja.
Wykład dr Marty Rusek.
3.12.2015, w godz. 17.00 – 19.30.  

Praca z tekstami ikonicznymi w muzeum i szkole.
Prezentacja bezpłatnych materiałów dydaktycznych i filmów instruktażowych wypracowanych w czasie projektu.

Dr Marta Rusek – starszy wykładowca na Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawca i dydaktyk literatury z doświadczeniem nauczycielskim. Działalnością badawczą obejmuje zagadnienia praktyk i strategii odbioru literatury oraz relacji ikono sfery i logo sfery w kształceniu polonistycznym. Jest autorką serii poradników dla nauczycieli Barwy epok oraz opracowań, m.in. Twórczość – mity szkolne i codzienność, Przed monitorem i z książką. Polonistyczna Edukacja w dobie multimediów, Język polski jako hybryda. O przedmiocie szkolnym i jego reorganizacji.

Dla wszystkich uczestników zostaną przygotowane imienne zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej o projekcie na stronie Muzeum Etnograficznego w Krakowie: etnomuzeum.eu

Szczegółowe informacje i rezerwacje:

Urszula Sobczyk
tel. 663 124 574
sobczyk@etnomuzeum.eu

Fot. Marcin Wąsik

Koordynator projektu: Urszula Sobczyk
Prowadzący warsztaty dla uczniów: Marek Chlanda, Marta Deskur, Agnieszka Lisowska, Cecylia Malik, Agnieszka Marczak, Urszula Sobczyk
Prowadzący szkolenia dla nauczycieli: Maryna Jasińska, Monika Nęcka, Anna Pilch, Joanna Słowińska
Oprawa graficzna: Wojciech Kwiecień-Janikowski
Promocja: Natalia Ciemborowicz-Luber

Patronat honorowy: Małopolski Kurator Oświaty
Patronat medialny: Hejnał Oświatowy
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie materiałów Organizatora.

 

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie