Wyszukiwarka

Menu O serwisie

ALFABET SZTUKI. SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

„Alfabet sztuki , czyli jak czytać sztukę współczesną” (2015/2016) to cztery spotkania ze sztuką współczesną i twórczością wybranych artystów, których prace znajdują się w zbiorach Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki lub prezentowane są na aktualnych wystawach.


Projekt: Anna Piwowar CC BY-NC-SA

Sztuka współczesna jest wielowątkowa, a tematem dzieł często stają się problemy społeczne, polityczne czy światopoglądowe. Artyści, komentując aktualne i historyczne zjawiska, posługują się różnymi mediami (film, rzeźba, fotografia, malarstwo, performans). Celem szkolenia jest prezentacja metod angażowania ucznia w samodzielną analizę dzieła sztuki oraz doskonalenie narzędzi do interpretowania i odczytywania języka współczesnych artystów, a także nauka kreatywności poprzez oglądanie prac, dyskutowanie o nich i branie udziału w inspirowanych nimi warsztatach. Rozmawiając z uczniami o sztuce współczesnej, uczymy ich świadomego odbioru rzeczywistości, stawiania pytań, wyciągania wniosków, twórczego i krytycznego myślenia, wrażliwości estetycznej i społecznej, formułowania myśli, otwartości na różnorodność. Podczas szkolenia przedstawimy sylwetki czterech artystów/artystek, których prace znajdują się w kolekcji Zachęty, i poprowadzimy warsztaty na czterech wystawach prezentowanych w Zachęcie. Opowiemy również, jak twórczo wykorzystać w edukacji dostępne w internecie zasoby Zachęty, wskażemy inne portale i strony internetowe, z których warto czerpać wiedzę o sztuce współczesnej, zwrócimy uwagę na szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów sieci przez uczniów i podpowiemy, jak bezpiecznie, z poszanowaniem praw autorskich, opublikować efekty pracy uczniów w Internecie.

Szkolenie obejmujące łącznie 39 godzin lekcyjnych jest przeznaczone dla nauczycieli spoza Warszawy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczających wiedzy o kulturze, historii sztuki, języka polskiego i przedmiotów artystycznych oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o sztuce współczesnej i poszukują inspiracji do prowadzenia zajęć. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz materiały edukacyjne.

Warunkiem ukończenia szkolenia będzie zaprezentowanie zajęć (lekcji, projektu edukacyjnego) przeprowadzonych w placówkach uczestników, do których inspirację stanowiły zajęcia lub materiały edukacyjne prezentowane w ramach szkolenia. Prezentacja odbędzie się podczas ostatniego spotkania z cyklu.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w piątki i soboty (9-10.10.2015, 6-7.11.2015, 4-5.12.2015, 8-9.01.2015). Zajęcia odbywają się w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 3 w Warszawie. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia do 14 września przyjmuje Zofia Koźniewska z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych: tel. 22 556 96 74 info@tzsp.art.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnicy otrzymają mailowo 21 września.

Szczegółowy program szkolenia zamieścimy wkrótce na stronie www.zacheta.art.pl i www.tzsp.art.pl.
Regulamin szkolenia (PDF 173 KB)
Kwestionariusz zgłoszenia (PDF 142 KB)

Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Mecenasem projektu jest Kulczyk Investments.

Na podstawie materiałów Organizatora.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie