Mikołaj Małek. Cykl prac malarskich. Karta pracy
BYNCND

Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (karta pracy, fotografie, wideo), będący pomocą we włączaniu zagadnień związanych ze sztuką współczesną do szkolnego programu nauczania.

Mikołaj Małek; Magik, Powtórzenie, Reżyser, Saturn, Stopa, Twarz,Wishful Thinker; cykl prac malarskich, 2013

Niniejszą instrukcję opracowano z myślą o dostarczeniu nauczycielom materiału dydaktycznego pomocnego w konstruowaniu scenariuszy lekcji na temat sztuki współczesnej. W skład instrukcji wchodzą: krótki opis pracy, przybliżający jej konteksty; zbiór pojęć (indeks), który ułatwia powiązanie dzieła z wybranym przez nauczyciela tematem lekcji i koresponduje z podstawą programową obowiązującą dla szkół ponadgimnazjalnych; słowniczek terminów, zawierający przydatne uczniom definicje; krótki biogram artysty.

Opracowanie: Paulina Hyła
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska CC-BY-NC 3.0. Treść licencji jest dostępna na stronie.

 

Zobacz dokumentację fotograficzną obrazów Mikołaja Małka. Wizerunek dzieła na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-NC-ND 3.0). Treść licencji na stronie.

projekt: agata biskup / made by Wordpress and mem!