Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Urszula Tarasewicz. Kasa z widokiem. Karta pracy

Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (karta pracy, fotografie, wideo), będący pomocą we włączaniu zagadnień związanych ze sztuką współczesną do szkolnego programu nauczania.

Urszula Tarasewicz, Kasa z widokiem, instalacja fotograficzna, 2013

Niniejszą instrukcję opracowano z myślą o dostarczeniu nauczycielom materiału dydaktycznego pomocnego w konstruowaniu scenariuszy lekcji na temat sztuki współczesnej. W skład instrukcji wchodzą: krótki opis pracy, przybliżający jej konteksty; zbiór pojęć (indeks), który ułatwia powiązanie dzieła z wybranym przez nauczyciela tematem lekcji i koresponduje z podstawą programową obowiązującą dla szkół ponadgimnazjalnych; słowniczek terminów, zawierający przydatne uczniom definicje; krótki biogram artystki.

Opracowanie: Paulina Hyła
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska CC-BY-NC 3.0. Treść licencji jest dostępna na stronie.

 

Zdjęcie: U. Tarasewicz. Wizerunek dzieła i fotografia na licecncji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-ND 3.0). Treść licencji na stronie.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie