Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Maurycy Gomulicki. Bestia. Karta pracy

Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (karta pracy, fotografie, wideo), będący pomocą we włączaniu zagadnień związanych ze sztuką współczesną do szkolnego programu nauczania.

Maurycy Gomulicki, “Bestia”, obiekt zewnętrzny, 2013

Niniejszą instrukcję opracowano z myślą o dostarczeniu nauczycielom materiału dydaktycznego pomocnego w konstruowaniu scenariuszy lekcji na temat sztuki współczesnej. W skład instrukcji wchodzą: krótki opis pracy, przybliżający jej konteksty; zbiór pojęć (indeks), który ułatwia powiązanie dzieła z wybranym przez nauczyciela tematem lekcji i koresponduje z podstawą programową obowiązującą dla szkół ponadgimnazjalnych; słowniczek terminów, zawierający przydatne uczniom definicje; krótki biogram artysty.

Opracowanie: Paulina Hyła
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska CC-BY-NC 3.0. Treść licencji jest dostępna na stronie.

Wysłuchaj instrukcji w wersji audio:

Czyta: Mariusz Libel
Nagranie zrealizowano w ramach projektu “Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz dokumentację fotograficzną pracy Maurycego Gomulickiego. Zdjęcie: Anna Lebensztejn. Udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-ND 3.0). Treść licencji na stronie.

 

 

Polecamy także dokumentację wideo przygotowana przez Studio FilmLove, udostępnioną na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-ND 3.0). Treść licencji na stronie.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie