Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Aleksandra Waliszewska. Bez tytułu. Karta pracy

Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (karta pracy, fotografie, wideo), będący pomocą we włączaniu zagadnień związanych ze sztuką współczesną do szkolnego programu nauczania.

Aleksandra Waliszewska, Bez tytułu, instalacja przestrzenna, 2013

Niniejszą instrukcję opracowano z myślą o dostarczeniu nauczycielom materiału dydaktycznego pomocnego w konstruowaniu scenariuszy lekcji na temat sztuki współczesnej. W skład instrukcji wchodzą: krótki opis pracy, przybliżający jej konteksty; zbiór pojęć (indeks), który ułatwia powiązanie dzieła z wybranym przez nauczyciela tematem lekcji i koresponduje z podstawą programową obowiązującą dla szkół ponadgimnazjalnych; słowniczek terminów, zawierający przydatne uczniom definicje; krótki biogram artystki.

Opracowanie: Paulina Hyła
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC 3.0). Treść licencji jest dostępna na stronie.

 

Zobacz dokumentację fotograficzna pracy Aleksandry Waliszewskiej . Zdjęcia: L. Krawczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie