Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Bartosz Mucha. Tetris house. Karta pracy

Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (karta pracy, fotografie, wideo), będący pomocą we włączaniu zagadnień związanych ze sztuką współczesną do szkolnego programu nauczania.

Bartosz Mucha, “Tetris house”, obiekt zewnętrzny, 2013

Niniejszą instrukcję opracowano z myślą o dostarczeniu nauczycielom materiału dydaktycznego pomocnego w konstruowaniu scenariuszy lekcji na temat sztuki współczesnej. W skład instrukcji wchodzą: krótki opis pracy, przybliżający jej konteksty; zbiór pojęć (indeks), który ułatwia powiązanie dzieła z wybranym przez nauczyciela tematem lekcji i koresponduje z podstawą programową obowiązującą dla szkół ponadgimnazjalnych; słowniczek terminów, zawierający przydatne uczniom definicje; krótki biogram artysty.


Opracowanie: Paulina Hyła
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC 3.0). Treść licencji jest dostępna na stronie.

Zobacz dokumentację fotograficzną pracy Bartosza Muchy. Wizerunek dzieła na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-ND 3.0). Treść licencji na stronie.

 

 

Polecamy także dokumentację wideo przygotowaną przez Studio FilmLove. Film jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska ( CC-BY-ND 3.0). Tekst licencji na stronie.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie