Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Elektro Moon Vision. Re-kreacja. Karta pracy

Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (karta pracy, fotografie, wideo), będący pomocą we włączaniu zagadnień związanych ze sztuką współczesną do szkolnego programu nauczania.

Elektro Moon Vision, Re-Kreacja, mapping interaktywny, 2013

Niniejszą instrukcję opracowano z myślą o dostarczeniu nauczycielom materiału dydaktycznego pomocnego w konstruowaniu scenariuszy lekcji na temat sztuki współczesnej. W skład instrukcji wchodzą: krótki opis pracy, przybliżający jej konteksty; zbiór pojęć (indeks), który ułatwia powiązanie dzieła z wybranym przez nauczyciela tematem lekcji i koresponduje z podstawą programową obowiązującą dla szkół ponadgimnazjalnych; słowniczek terminów, zawierający przydatne uczniom definicje; krótki biogram artystów.

Opracowanie: Paulina Hyła
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC 3.0). Treść licencji jest dostępna na stronie.

 

Obejrzyj dokumentację wideo udostępnioną przez artystów Elektro Moon Vision

 

 

Zobacz dokumentację fotograficzną mappingu grupy Elektro Moon Vision. Zdjęcia: Studio FILMLOVE, udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 polska (CC-BY-ND 3.0). Treść licencji na stronie.

Elektro Moon Vision "Re-kreacja"

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie