Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Grupa Strupek. Rakieta. Karta pracy

Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (karta pracy, fotografie, wideo), będący pomocą we włączaniu zagadnień związanych ze sztuką współczesną do szkolnego programu nauczania.

Grupa Strupek, RAKIETA, spektakl wizualny, 2013

Niniejszą instrukcję opracowano z myślą o dostarczeniu nauczycielom materiału dydaktycznego pomocnego w konstruowaniu scenariuszy lekcji na temat sztuki współczesnej. W skład instrukcji wchodzą: krótki opis pracy, przybliżający jej konteksty; zbiór pojęć (indeks), który ułatwia powiązanie dzieła z wybranym przez nauczyciela tematem lekcji i koresponduje z podstawą programową obowiązującą dla szkół ponadgimnazjalnych; słowniczek terminów, zawierający przydatne uczniom definicje; krótki biogram artystów.

Opracowanie: Paulina Hyła
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC 3.0). Treść licencji jest dostępna na stronie

 

Zobacz dokumentację fotograficzną. Zdjęcia: Irena Kalicka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grupa Strupek, "Rakieta"

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie