Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Anna Zaradny. Bruitbrut. Karta pracy

Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (karta pracy, fotografie, wideo), będący pomocą we włączaniu zagadnień związanych ze sztuką współczesną do szkolnego programu nauczania.

Anna Zaradny, BRUITBRUT, obiekt multimedialny, 2013

Niniejszą instrukcję opracowano z myślą o dostarczeniu nauczycielom materiału dydaktycznego pomocnego w konstruowaniu scenariuszy lekcji na temat sztuki współczesnej. W skład instrukcji wchodzą: krótki opis pracy, przybliżający jej konteksty; zbiór pojęć (indeks), który ułatwia powiązanie dzieła z wybranym przez nauczyciela tematem lekcji i koresponduje z podstawą programową obowiązującą dla szkół ponadgimnazjalnych; słowniczek terminów, zawierający przydatne uczniom definicje; krótki biogram artystki.

Opracowanie: Paulina Hyła
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC 3.0.Pl). Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.

Wysłuchaj instrukcji w wersji audio:

Czyta: Mariusz Libel
Nagranie zrealizowano w ramach projektu “Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz dokumentację fotograficzna pracy Anny Zaradny.

Anna Zaradny "BruitBrut"

 

Anna Zaradny, BRUITBRUT, obiekt multimedialny, 2013. Wizerunek pracy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska, ( CC-BY-NC-ND). Treść licencji na stronie.

Fot. Studio FilmLove, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-ND). Treść licencji na stronie 

 

Polecamy także dokumentację wideo przygotowana przez Studio FilmLove, udostępnioną na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-ND 3.0Pl). Pełna treść licencji na stronie

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie