Wyszukiwarka

Menu O serwisie

PODĄŻAJ ZA BIAŁYM KRÓLIKIEM!

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
„Podążaj za Białym Królikiem! Wystawa dla dzieci”
(9.09-24.10.2010)

Na wystawie dla dzieci „Podążaj za białym królikiem” złożycie bombę atomową, zobaczycie z bliska tragiczny wypadek, zagubicie się we mgle, wejdziecie do labiryntu i jeśli będziecie mieć szczęście, znajdziecie z niego wyjście. Będziecie stać w chmurach i budować z klocków wielokulturowy świat, zagracie w sztuce, poznacie swój własny oddech – i wreszcie – zobaczycie, co kryje się w środku tonącego we wspomnieniach samochodu. Znajdziecie się w samym centrum sztuki.

Przeczytajcie gazetkę towarzysząca wystawie!
Dobra zabawa gwarantowana!

Teksty: Anna Bargiel, dr Monika Nęcka, Aleksandra Nowak, Justyna Orzechowska, Justyna Sławik, Anna Smolak, Magdalena Ujma
Współpraca: Agnieszka Waszkiewicz
Redakcja: Mariusz Sobczyński, Magdalena Ujma
Projekt graficzny: Agata Biskup, Przemysław Czepurko
Wszelkie prawa zastrzeżone

Mapa wystawy – nie spuszczajcie królika z oka!

Teksty: Justyna Sławik, Justyna Orzechowska, Agata Biskup
Wszelkie prawa zastrzeżone

Zobaczcie jak wystawa prezentowała była w Bunkrze Sztuki!
Czy wytropiliście już białego królika?
"Podążaj za białym królikiem". Dokumentacja wystawy.
Dokumentacja fotograficzna wystawy: Rafał Sosin
Zdjęcia dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Treść licencji dostępna jest na: www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode

A teraz namówcie swoich rodziców aby przeczytali opis wystawy i dowiedzieli się dlaczego warto chodzić z dziećmi na wystawy sztuki współczesnej!

Sztuka współczesna ma unikalną właściwość, szczególnie bliską dzieciom – zaprasza do interakcji. Skraca dystans między dziełem a odbiorcą, powodując, że widz staje się częścią dzieła. Nam, dorosłym, paradoksalnie dużo trudniej się w tej sytuacji odnaleźć: obarczeni wspomnieniem filcowych muzealnych kapci, poruszamy się po galerii nieśmiało, konfrontując naszą wiedzę o świecie z trudnymi do zrozumienia formami. Wobec propozycji sztuki naj-nowszej pozostajemy często bezradni…
Tymczasem dzieci dzięki swojej spontaniczności mogą dużo łatwiej sprostać jej oczekiwaniom, zdolne wejść w symbiotyczny, niezwykle dynamiczny układ między publicznością a dziełem. Co sztuka ma do zaoferowania w zamian?

Potrzeba uczestnictwa dzieci w sztuce wydaje się oczywista. Obcując z dziełem sztuki, wzbogacamy się o nowe doświadczenia, a każde doświadczenie przekute w refleksję powoduje, że dowiadujemy się czegoś o sobie. Sztuka uczy abstrakcyjnego myślenia, a przez to rozwija nasze zdolności poznawcze i interpretacyjne. Ponieważ korzysta z motywów i środków wizualnych obecnych w życiu codziennym, daje się dzieciom łatwiej oswoić i zrozumieć. Równocześnie, selekcjonując zjawiska z niezliczonej ilości bodźców, uczy skupienia i myślenia krytycznego.

Ale czy istnieje sztuka współczesna tylko dla dzieci (tak jak inne formy twórczości – choćby literatura, animacja czy teatr)? A jeśli nie istnieje, to czy można ją stworzyć, nie wpadając równocześnie w pułapkę infantylizacji? Szukając odpowiedzi na te pytania, pracę nad wystawą dla dzieci zaczęłyśmy od warsztatów dla artystów. Dzięki nim chcieliśmy lepiej poznać naszego odbiorcę. Dowiedzieć się, jak dziecko postrzega świat i siebie w obrębie tego świata, jak angażuje zmysły, zastanowić się, w jaki sposób sztuka może pośredniczyć w dziecięcym odbiorze rzeczywistości. Zajęcia poprowadzone przez dr Monikę Nęcką uświadomiły nam niezwykłą złożoność dziecięcej psychiki oraz różnice w percepcji na poszczególnych etapach rozwoju dziecka. Naszym założeniem było, aby ta wiedza towarzyszyła artystom podczas tworzenia koncepcji prac do wystawy. To, czy została uwzględniona w procesie twórczym, było indywidualną decyzją każdego artysty.
Zastanawialiśmy się, jakim miejscem dla dzieci powinna być galeria: czy ma być miejscem otwartym i swobodnym, zachęcającym do zabawy, które rezygnuje ze swojej – narzucającej określone postawy – funkcji, czy też podkreślającym doniosłość i wyjątkowość sztuki, sprzyjającym kontemplacji. Stąd wziął się królik. Bohater książki Lewisa Carolla stał się naszym wyimaginowanym przewodnikiem, zdolnym wprowadzić dzieci ze świata realnego w świat sztuki. Podążając za białym królikiem, zetkniemy się z problemami zewnętrznego świata oraz pracami silnie zainspirowanymi dzieciństwem artystów, a przez to bardzo osobistymi.

Zachęcamy dzieci do zadawania pytań i gry w skojarzenia. Pomogą w tym przygotowane specjalnie materiały. Zaaranżowaliśmy przestrzeń świetlicy. W ramach wystawy proponujemy też małe kino – program animacji dla dzieci, która ma w Polsce długą i bogatą tradycję.
Na naszą wystawę  zapraszamy przede wszystkim dzieci, ale też każdego, kto chce uczestniczyć w podróży przez sztukę. Angelika Markul napisała: „Nie tworzę sztuki przeznaczonej dla skromnego ułamka społeczeństwa, wychodzę raczej z założenia, że moja sztuka jest dla wszystkich – widzowie sami decydują, czy w to wchodzą, czy nie”.  Nasz królik będzie obecny w mieście i w galerii, zna wszystkie jej zakamarki, nie spuszczajcie go z oka!

Artyści: Olaf Brzeski, Hubert Czerepok, Justyna Koeke, Wojciech Kosma, Agnieszka Kurant i Aleksandra Wasilkowska, Angelika Markul, Aleksandra Polisiewicz, Zorka Wollny.
Kuratorki wystawy: Anna Bargiel, Anna Smolak, Magdalena Ujma
Konsultacja merytoryczna: dr Monika Nęcka

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie