Wyszukiwarka

Menu O serwisie

AUDIODESKRYPCJA Marcin Maciejowski, „Lekarz powiedział…”

Audiodeskrypcja obrazu Marcina Maciejowskiego “Lekarz powiedział…” powstała w czerwcu 2014 roku w czasie warsztatów audiodeskrypcji dedykowanych malarstwu i fotografii. Warsztaty stanowiły kolejny etap współpracy z Panią Barbarą Szymańską i Panem Tomaszem Strzymińskim – trenerami z Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku i pionierami techniki audiodeskrypcji w Polsce. Tekst audiodeskrypcji został następnie nagrany z udziałem lektora – Jana Pawła Kowalewicza, poety i slamera mieszkającego w Krakowie.


Marcin Maciejowski, Lekarz powiedział…(2001). Wizerunek pracy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pełna treśc licencji na stronie.

Opracowanie audiodeskrypcji: Agata Abramowicz, Aleksandra Goerlich, Karina Jarzyńska, Anna Matejska, Magdalena Młotek, Maria Prawelska, Beata Rutkowska, Monika Targosz, Joanna Zbela. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Lektor audiodeskrypcji: Jan Paweł Kowalewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Audiodeskrypcja powstała podczas wydarzenia pt. „Warsztaty audiodeskrypcji. Malarstwo i fotografia” (4-6 czerwca 2014 roku), wchodzącego w skład modułu „Dostępność sztuki” w ramach projektu  „Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury”.
Nagranie audiodeskrypcji powstało w ramach projektu „Doświadczanie sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze”.
Dofiansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie