Wyszukiwarka

Menu O serwisie

AUDIODESKRYPCJA Laura Pawela, „Bez tytułu, z cyklu OTKE NOTIVE”

Audiodeskrypcja fotografii Laury Paweli z cyklu Otke Notive powstała w 2012 roku w ramach warsztatów audiodeskrypcji dedykowanych pracownikom instytucji kultury: wzięli w nich udział edukatorzy m.in. z Muzeum Narodowego w Krakowie,Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Manggha czy Polskiego Związku Niewidomych. Trenerzy – Pani Barbara Szymańska i Pan Tomasz Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja – wprowadzili nas w podstawowe zagadnienia techniki audiodeskrypcji i zwrócili uwagę na jej specyfikę w poszczególnych dziedzinach sztuki. Powstała w czasie warsztatów audiodeskrypcja pracy Laury Paweli została w 2014 roku nagrana z udziałem lektora – Jana Pawła Kowalewicza, poety i slamera mieszkającego w Krakowie.

 

Laura Pawela, bez tytułu z cyklu OTKE NOTIVE (2011). Wizerunek pracy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pełna treśc licencji na stronie.

 

 

Opracowanie audiodeskrypcji: Agata Abramowicz, Aleksandra Goerlich, Karina Jarzyńska, Anna Matejska, Magdalena Młotek, Maria Prawelska, Beata Rutkowska, Monika Targosz, Joanna Zbela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Lektor audiodeskrypcji: Jan Paweł Kowalewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Audiodeskrypcja powstała podczas wydarzenia pt. „Warsztaty audiodeskrypcji. Malarstwo i fotografia” (4-6 czerwca 2014 roku), wchodzącego w skład modułu „Dostępność sztuki” w ramach projektu  „Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury”.
Nagranie audiodeskrypcji powstało w ramach projektu „Doświadczanie sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze”.
Dofiansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie