Wyszukiwarka

Menu O serwisie

AUDIODESKRYPCJA Cecylia Malik, „6 rzek – Prądnik”

Audiodeskrypcja fotografii Cecylii Malik 6 rzek – Prądnik (2012) jest efektem realizowanych w czerwcu 2014 roku w Bunkrze Sztuki warsztatów audiodeskrypcji poświęconych malarstwu i fotografii. Pod opieką trenerów audiodeskrypcji Pani Barbary  Szymańskiej i Pana Tomasza Strzymińskiego (Fundacja Audiodeskrypcja) powstały audiodeskrypcje do kilku dzieł malarskich i fotografiznych z Kolekcji Bunkra Sztuki. Tekst audiodeskrypcji został następnie nagrany z udziałem lektora – Jana Pawła Kowalewicza, poety i slamera mieszkającego w Krakowie.


Cecylia Malik, “6 rzek – Prądnik”, 2012. Wizerunek pracy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pełny tekst licencji na stronie

Opracowanie audiodeskrypcji: Agata Abramowicz, Aleksandra Goerlich, Karina Jarzyńska, Anna Matejska, Magdalena Młotek, Maria Prawelska, Beata Rutkowska, Monika Targosz, Joanna Zbela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Lektor audiodeskrypcji: Jan Paweł Kowalewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Audiodeskrypcja powstała podczas wydarzenia pt. „Warsztaty audiodeskrypcji. Malarstwo i fotografia” (4-6 czerwca 2014 roku), wchodzącego w skład modułu „Dostępność sztuki” w ramach projektu  „Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury”.
Nagranie audiodeskrypcji powstało w ramach projektu „Doświadczanie sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze”.
Dofiansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie