Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Centrum Sztuki WRO

Centrum Sztuki WRO to projekt artystyczno-kuratorski realizowany od 1989 roku. Rozwija się na kanwie międzynarodowego wydarzenia w dziedzinie sztuki współczesnej, mediów i komunikacji – Biennale WRO. Początkowo wydarzenie odbywało się jako Międzynarodowy Festiwal Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych (WRO), którego pierwsza edycja miała miejsce się w 1989 roku, prezentując realizacje audiowizualne w sztuce wideo, sztuce komputerowej, instalacjach i performance. W 1993 roku festiwal przekształcił się w biennale, a jego nazwa została uzupełniona o podtytuł Biennale Sztuki Nowych Mediów. Od 1995 roku regularnie odbywa się jako Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO (Biennale WRO), a obszar zainteresowań organizatorów został wzbogacony o nowe strategie cyfrowej komunikacji artystycznej.

W Centrum Sztuki WRO prowadzona jest stała działalność programowa: wystawiennicza, edukacyjna, wydawnicza. WRO rozwija unikatowe projekty wielodyscyplinarne zarówno w kontekście sztuki współczesnej, jak i kultury w ogóle. Centrum Sztuki WRO stara się wykorzystać kreatywny potencjał nowych technologii w sferze innowacyjnych relacji obrazu, dźwięku i percepcji.

W Centrum Sztuki WRO powstały między innymi wystawy takie jak: Jetzt Mirosława Bałki, Praktyki nielegalne Igora Krenza czy Lifebook Carolee Schneemann. Miały tu również miejsce projekty przeznaczone do prezentacji poza siedzibą WRO np. Ukryta Dekada. Polska sztuka wideo 1985-1995, którą można było zobaczyć m.in. w Bunkrze Sztuki. Jedną z ważniejszy wystaw Centrum Sztuki WRO jest także Interaktywny Plac Zabaw, wielokrotnie prezentowany w Polsce i za granicą. Wystawa interaktywnych instalacji medialnych skierowana do najmłodszych widzów została stworzona przez Patrycję Mastej, Dominikę Sobolewską i Pawła Janickiego.

Ważną częścią działalności Centrum Sztuki WRO jest także program edukacyjny, rozwijany na kilku poziomach merytorycznych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

Z myślą o najmłodszych odbiorcach, a także ich najbliższych realizujemy cotygodniowe Niedzielne Poranki we WRO, z pokazami polskiej i światowej animacji, którym towarzyszą działania twórcze przygotowywane w oparciu o prezentowane filmy, bieżące wystawy i projekty. Dzieci mają okazję próbować różnych technik i materiałów twórczych, a do działań włączają się aktywnie rodzice, dziadkowie i opiekunowie.

Fot. Odkrytki. Kochanym ciotkom, ze zbiorów Centrum Sztuki WRO

W trakcie ferii zimowych czy pobytów rezydencyjnych organizowane są warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym, z udziałem zaproszonych do współpracy artystów i edukatorów. Na szczególną uwagę zasługują także spotkania dzieci z międzynarodowym gronem artystów w ramach Biennale WRO, podczas których miały okazję poznać warsztat twórczy m.in. Erica Siu czy Neila Harbissona. Od kilku lat integralą częścią Biennale WRO jest program dla dzieci i ich najbliższych odbywający się pod hasłem Małe WRO.

W ramach projektu Szkoła w mieście, przy współpracy z wrocławskimi placówkami edukacyjnymi organizowane są spotkania, których podstawę stanowią aktualne wystawy oraz Kolekcja WRO. W programie działań warsztatowych nie brakuje także propozycji dla osób z niepełnosprawnościami, które odbywają się we współpracy z terapeutami i animatorami ze Stowarzyszenia Świat Nadziei. Efektem warsztatów są niejednokrotnie wystawy i prezentacje organizowane w CS WRO i Galerii ArtBrut.

Dla zaawansowanych nerdów, studentów i osób dorosłych organizowane są warsztaty specjalistyczne przygotowywane według autorskich koncepcji artystów, programistów i naukowców. Sytuacja warsztatowa jest okazją do przygotowania prace, kolektywnego generowania pomysłów, które często są rozwijane w dłuższe i bardziej złożone projekty wchodzące w program wystawienniczy WRO.

Centrum Sztuki WRO – które w dużej mierze finansowane jest ze środków samorządowych i źródeł publicznych oraz programów UE – pozostało instytucją niezależną o statusie OPP.

Centrum sztuki Mediów WRO
Wrocław, ul. Widok 7
tel. +48 71 343 32 40
info@wrocenter.pl
www.wrocenter.pl

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie