Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Alfabet Sztuki Szkolenie dla nauczycieli

„Alfabet sztuki, czyli jak czytać sztukę współczesną” to szkolenie dla nauczycieli spoza Warszawy, w ramach którego odbędą się cztery spotkania ze sztuką współczesną i twórczością wybranych artystów, których prace znajdują się w zbiorach Zachęty lub prezentowane są na aktualnych wystawach.


Projekt: Anna Piwowar CC BY-NC-SA

Sztuka współczesna jest wielowątkowa, a tematem dzieł często stają się problemy społeczne, polityczne czy światopoglądowe. Artyści, komentując aktualne i historyczne zjawiska, posługują się różnymi mediami (film, rzeźba, fotografia, malarstwo, performans). Celem szkolenia jest prezentacja metod angażowania ucznia w samodzielną analizę dzieła sztuki oraz doskonalenie narzędzi do interpretowania i odczytywania języka współczesnych artystów, a także nauka kreatywności poprzez oglądanie prac, dyskutowanie o nich i branie udziału w inspirowanych nimi warsztatach.

Szkolenie obejmujące łącznie 39 godzin lekcyjnych jest przeznaczone dla nauczycieli spoza Warszawy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczających wiedzy o kulturze, historii sztuki, języka polskiego i przedmiotów artystycznych oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o sztuce współczesnej i poszukują inspiracji do prowadzenia zajęć. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz materiały edukacyjne.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w piątki i soboty, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 3 w Warszawie. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży. Terminy:

27 i 28 marca 2015 (program szkolenia do pobrania tutaj)
17 i 18 kwietnia 2015
15 i 16 maja 2015
12 i 13 czerwca 2015

Zgłoszenia (wypełnij kwestionariusz) do 9 marca przyjmuje Zofia Koźniewska z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych: tel. 22 556 96 74 info@tzsp.art.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnicy otrzymają mailowo 13 marca.

Szczegółowy program oraz regulamin szkolenia znajdują się na stronie Zachęty oraz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Zachęty Sztuk PięknychZachęta Narodowa Galeria Sztuki.
Mecenasem projektu jest Kulczyk Investments.

Na podstawie materiałów organizatora.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie