Wyszukiwarka

Menu O serwisie

SIUSIU W TORCIK

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
www.otwartazacheta.pl

„Siusiu w torcik, czyli co się dzieje z kolekcja Zachęty kiedy nikt nie patrzy”. Zestaw materiałów edukacyjnych (film i scenariusz lekcji) zrealizowany w związku z wystawa Karola Radziszewskiego „Siusiu w torcik”.
Scenariusz lekcji stanowi bardzo rozbudowaną propozycję zajęć bazujących na materiale filmowym. Schemat scenariusza może być dowolnie modyfikowany przez nauczyciela w czasie jednej lub kilku lekcji.
W czasie zajęć uczniowie poznają zagadnienie kolekcji oraz związane z nim działania mające na celu jej utrzymanie, zabezpieczenie, prezentację, poszerzenie. Jednym z celów zajęć jest zainteresowanie uczniów współczesnym życiem kulturalnym poprzez wskazanie wybranych polskich kolekcji sztuki współczesnej.

Koncepcja filmu: Monika Waychert-Waluszko
Zobacz film

Koncepcja scenariusza lekcji: Karolina Vyšata
Zobacz scenariusz

Film oraz scenariusz są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji dostępna jest na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie