Wyszukiwarka

Menu O serwisie

CZY ARTYŚCIE WSZYSTKO WOLNO?

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
www.otwartazacheta.pl

Konspekt lekcji języka polskiego i wiedzy o kulturze dla liceum. Cykl trzech lekcji, które dotyczą problemów związanych ze sztuką, artystą i twórczością.

Lekcje można przeprowadzić podczas omawiania młodopolskiej koncepcji sztuki. Najpierw uczniowie poznają poglądy przedstawiciela epoki, Stanisława Przybyszewskiego, które – dla wydobycia kontrastu – zestawiają z poglądami Józefa Tischnera. Lekcję pierwszą kończy praca domowa, która ma za zadanie zmobilizować ucznia do sformułowania własnego zdania na temat sztuki. Kontekstem dla młodopolskiej koncepcji artysty jest zestaw trzech filmów współczesnych z kolekcji Zachęty, których obejrzenie ma skłonić ucznia do refleksji na temat tego, czy artyście wolno wszystko i jak daleko może on posunąć się w swojej twórczości.

Omawiane teksty kultury: Stanisław Przybyszewski „Confiteor”, Józef Tischner „Sztuka”, Karol Radziszewski „Chwalcie łąki umajone”, Artur Żmijewski „Lekcja śpiewu 2”, Jacek Malinowski „HalfAWoman”.

Zobacz konspekt

Opracowanie: Magdalena Duraj
Projekt graficzny: Anna Piwowar

Tekst konspektu (z wyjątkiem tekstów literackich) dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie