Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Wcale nie film Katalog i dokumentacja wystawy

W pracach nad wystawą „Wcale nie film” Wojciecha Pusia inspiracją było zagadnienie kina rozszerzonego (Expanded Cinema), zjawisko istotne z punktu widzenia zarówno sztuk wizualnych, jak i kinematografii. Artyści pracujący z zagadnieniem Expanded Cinema, przeciwni wizji widza biernie poznającego dzieło, starali się przekształcić więź między ekranem i odbiorcą w relację aktywniejszą. Osiągali to poprzez uwidocznienie mechanizmów kina czy wzbudzenie refleksji o relacji między obrazem filmowym a samym odbiorcą, jego miejscem i rolą w tym związku. Wiele spośród zrealizowanych w tym nurcie działań miało charakter efemeryczny, jednorazowy, skupiający się przede wszystkim na kreowaniu określonych wrażeń w wyobraźni widza w czasie trwania wydarzenia.

Wystawa Wojciecha Pusia, posługując się metodami wykorzystywanymi w nurcie Expanded Cinema, dążyła do poszerzenia sfery doświadczania sztuki. Kluczowym aspektem było wprowadzenie widza w wykreowaną w Bunkrze Sztuki eksperymentalną przestrzeń filmową, działającą na różne zmysły. Stworzone przez Pusia z myślą o wystawie instalacje funkcjonowały w środowisku Bunkra Sztuki jako kompleksowa, powiązana z architekturą miejsca polisensoryczna aranżacja, łącząca filmy wideo, muzykę, efekty świetlne, grę cieni czy też samą konstrukcję galerii. Założeniem podjętych w przestrzeni ekspozycji interwencji artystycznych było postawienie widza w sytuacji aktywnego odbioru (jak miało to miejsce w kinie rozszerzonym).

Biogram artysty oraz pełny tekst dotyczący wystawy „Wcale nie film” na stronie Bunkra Sztuki.

Zobacz katalog wystawy:

 

Zobacz dokumentację fotograficzną wystawy “Wcale nie film” (studio FILMLOVE CC-BY-ND)

Wojciech Puś “Wcale nie film”
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
28.03–27.04.2014
Kuratorka: Anna Lebensztejn
Koordynacja: Renata Zawartka
Współautorka programu towarzyszącego i katalogu: Ewa Tatar

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie