Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Różnorodność kulturowa. Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji „Różnorodność kulturowa” przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych można zrealizować na zajęciach z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo, etyka, język polski. Treść scenariusza odpowiada wymaganiom stawianym przez podstawę programową tych przedmiotów.
Poprzez dyskusję, pracę w grupach oraz działania plastyczne uczniowie poznają i analizują pojęcia: różnorodność kulturowa, mniejszości narodowo-wyznaniowe, wielokulturowość, prawa człowieka, obywatelstwo, narodowość, stereotyp, wykluczenie, ksenofobia.

Praca prowadzona jest w oparciu o dzieła sztuki współczesnej:
Dorota Podlaska, „Tablica do nauki alfabetu romskiego” (2013) z serii „Tablice do nauki alfabetów” (2011–2013), (zdjęcie pracy zamieszczone jest na końcu scenariusza).
Joanna Rajkowska, projekt „Minaret” (2009–2011) 
Hubert Czerepok, „Nigdy nie będziesz Polakiem” (2008) 
Grupa Twożywo, „Ksenofobia pospolita – groźny chwast” (2003)
Krzysztof Wodiczko: „Laska tułacza” (1992), „Rzecznik obcego” (1994); film „Instrumentacje” (2007)

Film „Symbole” (2012) – zapis warsztatów przeprowadzonych przez Huberta Czerepoka z młodzieżą w Galerii Arsenał w Białymstoku

YouTube Preview Image

 

Kliknij ilustrację i pobierz scenariusz:

 

  

Scenariusz powstał na podstawie warsztatów „Różnorodność kulturowa. Warsztaty antydyskryminacyjne w oparciu o sztukę współczesną”, przygotowanych i poprowadzonych przez Karolinę Iwańczyk (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki), Dorotę Podlaską (artystka) i Pawła Kwietnia (Stowarzyszenie KEN) w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w ramach ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli, animatorów i edukatorów „Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania” 22–23 listopada 2013 r.
Autorki: Karolina Iwańczyk (Zachęta) we współpracy z Małgorzatą Glinką (nauczycielka historii i geografii w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Wille’go Brandt’a w Warszawie)

Tekst scenariusza dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji na stronie , z wyłączeniem zdjęcia pracy Doroty Podlaskiej.

 

Zobacz pozostałe scenariusze przygotowane na podstawie przeprowadzonych w ramach konferencji “Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania ” warsztatów w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (aby pobrać scenariusze przejdź do strony http://sztukaedukacji2013.pl/scenariusze):

“Budujemy nasze państwo”
“Kiedy nasze ciało staje się powodem wykluczenia”
“Miasto jest planszą do gry”
“Przenosimy Zachętę do szkoły”

 

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie