Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Artysta wraca do szkoły

„Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły”, 23–24 października 2014 r. Galeria Arsenał w Białymstoku
Tematem konferencji zaplanowanej na październik br. w Galerii Arsenał w Białymstoku jest nauczanie sztuki jako przykład partnerskiej współpracy przy realizacji programu nauczania pomiędzy podmiotami działającymi w kulturze a szkołami. Zagadnieniem podstawowym będzie współpraca artysty i instytucji sztuki z instytucjami oświatowymi.
Sztuka i kultura są niezbędnymi elementami wykształcenia. Sztuka współczesna posługuje się kodami popkultury czytelnymi dla młodych odbiorców, może więc stanowić dla nich płaszczyznę artykułowania i rozwiązywania wielu problemów. Świadomi tego są zarówno artyści, jak i kuratorzy i animatorzy kultury. Konferencja „Sztuka Edukacji” będzie okazją do pokazania na konkretnych przykładach, że współpraca edukatorów, nauczycieli, animatorów i artystów jest możliwa i efektywna. Realizacja podstawy programowej może i powinna odbywać się poprzez współdziałanie obu środowisk. Spotkanie to ma na celu uruchomienie platformy wymiany informacji i doświadczeń między twórcami, instruktorami a nauczycielami, którzy współtworzą przestrzeń edukacji w zakresie sztuki w instytucjach oświatowych, ale również w mniejszych i większych instytucjach kultury, od muzeum do gminnego ośrodka kultury, wiejskiej świetlicy czy biblioteki. Do udziału w konferencji zaproszeni są twórcy, instruktorzy oraz nauczyciele.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona: 70 słuchaczy i 10 prelegentów wyłonionych w open call.  Tutaj dowiesz się, co zrobić, aby wziąć udział w konferencji.
Program i szczegółowe informacje o konferencji „Sztuka Edukacji 2014” znajdziesz na stronie

Organizatorami II edycji konferencji „Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Galeria Arsenał z siedzibą w Białymstoku we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki w Warszawie.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie