Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Mistrzowie na wakacjach

„Mistrzowie na wakacjach” to scenariusz zajęć dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat oparty na pracy w grupach i kreatywnym wykorzystaniu informacji przekazywanych przez prowadzącego oraz gromadzonych samodzielnie przez dzieci.

Zajęcia zaczynają się od wylosowania przez grupy „swojego” artysty. Dzieci wybierają spośród siebie kogoś, kto odegra jego rolę, pozostałe wcielają się w koleżanki i kolegów bohatera. Z materiałów przygotowanych przez prowadzącego zajęcia poznają biografię, dowiadują się jak wyglądał świat, kiedy był w ich wieku. Jeżeli klasa dysponuje odpowiednią ilością komputerów, każda grupa może wyszukać samodzielnie dodatkowe informacje. Opierając się na zdobytej wiedzy, dzieci wymyślają m.in. jak mogły wyglądać zabawy „małych” bohaterów w czasie wakacji, jakie czytali książki, jakie uprawiali sporty. W innym zadaniu dzieci piszą list skierowany do pozostałych grup, tym razem w czasie „rzeczywistym”, z zaproszeniem do wspólnego spędzania czasu w okolicy, w której mieszkają. Na koniec wszyscy wybierają najciekawszą propozycję, którą – jeżeli to możliwe – realizują.

Zaproponowany scenariusz zajęć można dowolnie rozbudowywać wg własnych pomysłów. Tekst udostępniono na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0. Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu oraz tworzenie utworów zależnych – pod warunkiem zachowania niniejszej licencji i wskazania autorów oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jako właścicieli praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie