Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Raport Animacja/Edukacja

Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” to projekt badawczy mający na celu stworzenie kompleksowego portretu animacji i edukacji kulturalnej oraz ewaluację programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”, priorytet „Edukacja kulturalna”.

Prezentowany raport jest materiałem podsumowującym pierwszy moduł projektu, w którym poddano analizie statystycznej (981 wniosków) i ilościowo-jakościowej (300 wylosowanych z puli 981) wszystkie złożone w listopadzie 2011 roku wnioski. Autorzy raportu przyznają, że stawianie diagnozy o stanie edukacji kulturalnej na podstawie jednej edycji jednego z programu dotacyjnego jest ryzykowne. Jednak program MKiDN „Edukacja kulturalna” jest największym tego typu i jego analiza przynosi wiele istotnych informacji.

Z danych raportu można wnioskować o zachodzącej w Polsce metropolizacji edukacji i animacji kultury. Jedynie 8% wnioskodawców ma siedzibę na wsi, a 6% w mniejszych miasteczkach, co obrazuje kulturowe pustynnienie obszarów poza dużymi miastami. Kolejnym faktem jest niski stopień profesjonalizacji zawodu edukatora. W 75% opisywanych projektów animatorami są artyści i artystki, czyli osoby niewyspecjalizowane w tego typu aktywnościach. Silne zróżnicowanie wynagrodzeń dla wykonawców merytorycznych pokazuje uznaniowość i brak ogólno przyjętych stawek za pracę edukatorów. Animacja i edukacja kulturowa to domena działań jednorazowych i okazyjnych o charakterze rywalizacyjnym lub promocyjnym. Tylko w 18% budżetów założono jakiekolwiek środki na ewaluację projektów. Co wskazuje na to, iż ich autorzy nie są zainteresowani doskonaleniem umiejętności i identyfikacją potrzeb odbiorców, a jedynie tym, aby projekt się odbył. Najczęstsza forma, w jakiej realizowane są projekty to warsztaty, którym poświęcono osobą część raportu.

Autorzy publikacji podejmują próbę określenia sposobów myślenia edukatorów i animatorów o edukacji i animacji kulturalnej. Analizują role, jakie tego rodzaju działalność może pełnić oraz jej znaczenie dla szerszego kontekstu społecznego.

Pobierz raport w formacie PDF

Przeczytaj raport na ISSUU


Raport „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. Polska (CC BY-SA 3.0). Treść licencji dostępna na stronie

 

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie