Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Wcale nie film, czyli co?

Przewodnik nie tylko dla najmłodszych, po wystawie Wojciecha Pusia „Wcale nie film”

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

28.03–27.04.2014

Skoro „Wcale nie film”, to właściwie co?
To pytanie będzie nam towarzyszyć w czasie wspólnej wędrówki przez wystawę Wojeciecha Pusia w Bunkrze. Naszą wędrówkę uporządkujemy według pewnych zagadnień ważnych dla kina i filmu. Wystawa opiera się bowiem na nietypowym założeniu dziejącego się na żywo obrazu filmowego. Wchodząc w jego przestrzeń, stajemy się też jego bohaterami. Również jego treść dopełnimy sami dzięki naszej wyobraźni. Pomocne będą nam w tym podpowiedzi w postaci kolejnych zadań i słowniczek pojęć i postaci.
Na koniec, po obejrzeniu całej wystawy sami wcielimy się w rolę reżysera i stworzymy nasz własny film.
A teraz… akcja! Kliknij, zobacz i przeczytaj przewodnik!

 

Tekst: Anna Lebensztejn
Konsultacja: dr Monika Nęcka
Projekt graficzny i skład: Agata Biskup
Korekta: Monika Ples
Przewodnik zrealizowany w ramach projektu „Doświadczenie sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie