Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Stowarzyszenie Grupa Projekt

Stowarzyszenie Grupa Projekt jest inicjatywą grupy znajomych, których połączyła wspólna energia i pasja działania. Wciąż jeszcze młode struktury non profit nie miałyby dziś tego kształtu, gdyby nie szczęśliwa konfiguracja czasu i miejsca: pierwszy rocznik kulturoznawstwa na UMCS i miasto – Lublin.
Zajmują się fotografią, teatrem, grafiką, muzyką, plastyką, publicystyką – są artystami i menedżerami kultury (Galeria Na Sztuki, Naczynia, Słabi Prezenterzy, No Potatoes, SLAM). Działają w różnych obszarach kultury i sztuki oraz życia społecznego. Organizują wydarzenia kulturalne w Lublinie i na Lubelszczyźnie, dla dorosłych i małych miłośników sztuki i twórczego spędzania czasu (Gra Miejska, Klub Podushkowiec).

Stowarzyszenie Grupa Projekt sformułowało dwa główne cele, które wyznaczają obszary jego działalności.
Po pierwsze są to: rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury poprzez prezentację, promocję i upowszechnianie zjawisk w najnowszej sztuce współczesnej w kontekście lokalnym, regionalnym, europejskim i międzynarodowym.
Po drugie są to: animacja i upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna wśród najmłodszych poprzez inspirowanie rodziców i opiekunów do aktywnego spędzania czasu.

Członkowie Stowarzyszenia pragną stworzyć w Lublinie platformę artystyczną dla młodych artystów i tych wszystkich osób, które mają pomysły i marzenia. Swoim doświadczeniem chcą wspierać nowe inicjatywy, jednocześnie zbudować markę stowarzyszenia na potencjale własnych produkcji (www.kolorykultury.pl, www.questlublin.pl, www.bezobiektywu.pl), które za kilka lat będą miały szansę stać się flagowymi wydarzeniami kulturalnymi Lubelszczyzny.

W latach 2008–2012 w ramach Stowarzyszenia działał Klub Dzieci i Rodziców Podushkowiec, który był inicjatorem większości wydarzeń i działań kierowanych do rodzin z dziećmi. W 2013 został wyodrębniony ze Stowarzyszenia i obecnie funkcjonuje jako Fundacja „Podushkowiec“  – stale współpracująca z Grupą Projekt.

Stowarzyszenie Grupa Projekt
www.facebook.com/grupaprojekt

Fundacja “Poduszkowiec”
www.facebook.com/podushkowiec
www.podushkowiec.blox.pl

 

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie