Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Lutosławski XXI. Warsztaty dla nauczycieli

październik, listopad 2013

www.muzykajest.pl

Istotą projektu „Lutosławski XXI. Warsztaty dla nauczycieli” są zajęcia artystyczne, dzięki którym organizatorzy pragną zachęcić pedagogów do prezentowania muzyki Lutosławskiego uczniom, wyposażyć w wiedzę i umiejętności potrzebne do jej zrozumienia i popularyzowania, obudzić w nich pasję propagatora artystycznej muzyki współczesnej.

Do prowadzenia warsztatów zostali zaproszeni wybitni i znani kompozytorzy muzyki, pedagodzy, publicyści. Każdy z sześciu dni warsztatowych zakończy się interaktywnym koncertem z udziałem znakomitych kameralistów i animatorów.

Wśród zadań i tematów warsztatowych znajdą się propozycje zabaw i działań twórczych dla uczniów i nauczycieli wokół wybranych utworów i technik kompozytorskich, krótki wykład o życiu i twórczości Lutosławskiego, połączony ze słuchaniem nagrań z jego muzyką, omówienie różnorodnych zagadnień związanych z muzyką XX i XXI wieku, z pedagogiką, psychologią i socjologią muzyki, w wymiarze przydatnym w edukacji powszechnej.

Terminy warsztatów: 24 lub 25 października, 7 lub 8 listopada i 14 lub 15 listopada 2013 roku.

Program warsztatów do pobrania na stronie

Wszystkie informacje o projekcie i zapisach na stronie

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Muzeum Fryderyka Chopina, w godzinach 9.00–15.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Uzupełnieniem warsztatów będzie ogólnopolski konkurs felietonów „Lutosławski XXI / Muzyka na słowa”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych. Termin nadsyłania prac – 4 listopada 2013 roku, godz. 23.59. Wszystko o konkursie na stronie.

Patronem projektu jest Mazowiecki Kurator Oświaty, a partnerami: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Towarzystwo im. W. Lutosławskiego. Projekt „Lutosławski XXI“ finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, oraz ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Na postawie materiałów Organizatora.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie