Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

ul. Staszica 25/8
Poznań 60-524
www.fwioo.pl

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania powołana została w 2007 roku do realizacji szeregu celów, które pozwalają na popularyzację idei wolnego i otwartego oprogramowania w Polsce. Fundacja dąży do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez wyrównywanie szans rozumiane jako swobodny dostęp do narzędzi informatycznych i możliwości nieskrępowanego wyboru dowolnych rozwiązań technologicznych. Jednym z kluczowych projektów Fundacji jest Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji (SWOI) jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kluczowych kompetencji.

Projekt przygotowany został z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycielach informatyki i techniki. Podejmowane w ramach projektu działania mają na celu:
•    wzbudzanie w młodych ludziach ciekawości działania oprogramowania, tworzenia aplikacji i pracy urządzeń,
•    zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic naukami z zakresu infotechniki,
•    wypracowanie innowacyjnego programu nauczania/uczenia się opartego na Strategii Wolnych i Otwartych Implementacji, jego przetestowanie i włączenie w ramy polityki edukacyjnej w Polsce,
•    propagowanie nowoczesnych technologii, rozwiązań informatycznych i mechatronicznych wśród uczniów i uczennic,
•    przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród osób nim zagrożonych oraz wyrównywanie szans uczniów i uczennic w nabywaniu kompetencji technicznych,
•    wykształcenie u uczniów i uczennic umiejętności pracy zespołowej nad projektowaniem, tworzeniem i opisywaniem efektywnych implementacji programistycznych, elektronicznych i mechatronicznych,
•    wyrobienie nawyku systematycznego dokumentowania osobistego rozwoju i dorobku
w postaci e-portfolio, które w przyszłości służyć może jako dowód posiadania konkretnych umiejętności.

Zastosowane w projekcie alternatywne formy nauczania poprzez prowadzone doświadczenia i eksperymenty, a także przez zabawę sprawiają, że uczniowie z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach prowadzonych w jego ramach. Niewątpliwą atrakcją i wartością dodaną projektu są konkursy dla zespołów uczniowskich na najciekawsze implementacje, jak również fakt, że wszystkie materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć, w tym mikrokontrolery, pozostają na wyposażeniu szkół. W ramach projektu planujemy wydanie podręcznika „Strategia wolnych i otwartych implementacji”, zawierającego opis idei i metodyki realizowania innowacji, ze wzorcami konspektów-scenariuszy dla nauczycieli oraz zadań i implementacji dla uczniów. Dzięki podręcznikowi i przekazanym materiałom szkoły będą mogły samodzielnie realizować program po zakończeniu udziału w projekcie, a tym samym – kształcić kolejnych uczniów. Przygotowane przez FWIOO zajęcia prowadzone są w formie pozalekcyjnych kół zainteresowań. Młodzież uczęszcza na nie raz w tygodniu, przez trzy miesiące. Każde koło to dziesięcioosobowa grupa uczniów, która w trzymiesięcznym cyklu realizuje 24 godziny zajęć z zakresu infotechniki. Cały program oparty jest na wolnym i otwartym oprogramowaniu, co daje możliwość ciągłego doskonalenia treści i uzupełniania go o nowe zadania i konspekty.

Na potrzeby projektu został stworzony interaktywny serwis e-swoi.pl. Nasi uczniowie, poza udziałem w zajęciach, chętnie angażują się we wszelkie inicjatywy związane z promocją projektu. Biorą udział w audycjach, prowadzą warsztaty dla kolegów, niektórzy kręcą nawet filmy. Zachęcamy do obejrzenia jednego z nich.
YouTube Preview Image

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie