Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Poradnik kreatywnych zabaw rodzinnych

W „Poradniku kreatywnych zabaw rodzinnych” znajdziecie inspiracje do wspólnego spędzania czasu i wiedzę o tym, jak poszczególne aktywności rozwijają i wzbogacają świat dzieci. Zabawy zostały umieszczone w działach, których nazwy najlepiej opisują ich charakter:
•    wyobraźnia/ekspresja/narracja
•    koncept/współpraca/projekt
•    zmysły/empatia/poznanie
•    dźwięk/wrażliwość/dziedzictwo
•    obserwacja/ciekawość/synteza

Jeśli rozbudziły one Waszą ciekawość, zapraszamy do lektury „Poradnika kreatywnych zabaw rodzinnych”.

 

Publikacja powstała w oparciu o autorskie pomysły instruktorów zajęć prowadzonych w Lublinie, w ramach projektu „Rodzinne Warsztaty Aktywizacji Kulturalnej i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa. Kolory Kultury” w 2011 roku, oraz na podstawie artykułów publikowanych na stronie projektu www.kolorykultury.pl, realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Projekt oraz Klub dla Dzieci i Rodziców Podushkowiec.

„Poradnik kreatywnych zabaw rodzinnych” dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pełny tekst licencji na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie