Wyszukiwarka

Menu O serwisie

TYPO-TWARZE

Celem warsztatu jest zapoznanie dzieci z dziedziną projektowania graficznego, jaką jest typografia. Dzieci będą miały okazję poznać nowe pojęcie, a także zabawić się w wykorzystanie różnego typu czcionek. Podczas warsztatów stworzą wyjątkowe autoportrety, użyją do tego tylko liter.


Fot. Emilia Siwiec CC BY-NC-ND

Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 6–12 lat, grup szkolnych oraz rodzin.
Przeznaczone również do samodzielnego zrealizowania.

Zobacz scenariusz:

Przygotowanie: 3D czyli Dizajn dla Dzieci / Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan
Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie