Wyszukiwarka

Menu O serwisie

POJAZDY DO EKSTRA JAZDY

Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na rolę dizajnu w projektowaniu środków komunikacji. Dzieci stają się dizajnerami mającymi zaprojektować różnorodne pojazdy oraz stworzyć ich prototypy przy użyciu śmieci. Warsztaty stanowią impuls do rozmowy z dzieckiem nad rolą projektanta w tworzeniu pojazdów, nad jego możliwościami oraz ograniczeniami.
Zajęcia adresowane do dzieci od piątego roku życia, grup przedszkolnych, szkolnych oraz rodzin.
Przeznaczone również do samodzielnego zrealizowania.

Zobacz scenariusz:

Przygotowanie: 3D czyli Dizajn dla Dzieci / Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan
Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie