Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina”

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina” zostało założone w czerwcu 2009 roku we Wrocławiu.Celem Stowarzyszenia jest m.in. niesienie pomocy oraz wspieranie dzieci i młodzieży zamieszkującej obszar Nadodrza, a także wprowadzanie pedagogiki ulicy z korzyścią dla dzieci poprzez wszechstronne organizowanie im czasu wolnego. Jest to pedagogika ulicy, tzw. streetworking, który zdefiniować można jako działania na ulicy, w środowisku bezpośrednich odbiorców. Codziennym miejscem pracy pedagogów stowarzyszenia są nadodrzańskie podwórka, place, ulice. Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina” jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich OSOS.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest animacja podwórkowa. Pedagodzy animują zabawy i gry artystyczno-edukacyjne. Do tej pory w ramach różnych projektów odbył się szereg warsztatów i wydarzeń kulturalnych, takich jak m.in. warsztaty graffiti i rzeźby zakończone ozdobieniem ścian nadodrzańskich kamienic artystycznymi muralami, warsztaty arteterapeutyczne, warsztaty tańca street dance i capoeira.

YouTube Preview Image

Drugi filar działalności Stowarzyszenia to program streetworkerski z udziałem młodzieży. Polega na spędzaniu wolnego czasu na terenie Nadodrza i poza terenem zamieszkania, pokazaniu innego świata, ciekawych możliwości spędzania czasu wolnego.
Projekty realizowane przez Stowarzyszenie od początku jego działalności (kliknij i dowiedz się więcej):

„Akcja Rewitalizacja”

 „Kultura do kwadratu”

 “Stacja Nadodrze”

 „Półkolonie w Wilczym Grodzie”

 „Uniwersytet Latający”

„Fabryka nośnych dźwięków”
Zobacz teledysk do jednego z utworów stworzonych przez mieszkańców Nadodrza
YouTube Preview Image

„Kulturalna Walizka”


 „Komiksowo”


„eMgrafia”


Projekt „Komiksowo” oraz „eMgrafia” są również częścią projektu „Nadodrzańska Fabryka Artystyczna”

Więcej informacji na stronach:
https://stowarzyszenietrampolina.wordpress.com/
https://www.facebook.com/StowarzyszenieAktywnychSpolecznieTrampolina?ref=hl

Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina”
ul. Legnicka 65
54- 206 Wrocław

Na podstawie materiałów Organizatora.

 

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie