Wyszukiwarka

Menu O serwisie

ALFABET UTOPIJNY

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
„Wymiary Utopii”
(16.07–8.09.2013)

Publikacja może pomóc w realizacji zajęć/warsztatów związanych z pojęciem utopii (dystopii) lub powiązań sztuk wizualnych i zabaw lingwistycznych. Druk adresowany do uczniów liceum lub osób dorosłych.

Stwórz własny utopijny alfabet pojęciowy!
Przed Tobą 22 litery. Z 10 słów przyporządkowanych do każdej z liter wybierz po jednym. Wskazany przez Ciebie wyraz powinien najlepiej odzwierciedlać Twoją wizję „utopii”… lub „dystopii”.

Zrób test na gotowość do zmian. W którym pójdziesz kierunku? Zaznacz wybrane słowa. W Twoim alfabecie powinny się znaleźć 22 pojęcia. Jeśli wśród proponowanych wyrazów nie widzisz tych, które chciał(a)byś mieć w swoim alfabecie, zmień zastaną sytuację – zmodyfikuj wyraz. Odmień, zmień formę, dodaj, odejmij, zamień, na przykład: byt – być; da(ro)wać; ul(e)ga(ć) nie(bo). Możesz skorzystać także z wersji anglojęzycznej:

Koncepcja: Karolina Vyšata
Współpraca: Lidia Krawczyk, Mariusz Libel
Opracowanie graficzne: Aleksandra Wiśniewska
Druk inspirowany wystawą Mariusza Libla „Wyższe dobro” zrealizowaną w ramach projektu „Wymiary utopii” (16.07–08.09.2013).
Druk dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC-BY-SA). Pełny tekst licencji jest dostępny na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Alternatywną formą wykorzystania słów z alfabetu utopijnego jest stworzenie ściany „wolnej ekspresji”, na której uczestnicy warsztatów mogą układać pojęcia w dowolny sposób, tworząc własne narracje na temat „moja/twoja utopia”. Zobacz dokumentacje fotograficzną:

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie