Wyszukiwarka

Menu O serwisie

eMSA Inicjatywa Edukacyjna

Konsulting oraz edukacja przestrzenna, kulturowa i pro-społeczna, to główne działania prowadzone przez eMSA Inicjatywa Edukacyjna. eMSA to grupa pasjonatów, mobilna szkoła konsultingu i edukacji pozaformalnej. Projekty realizowane przez eMSA adresowane są do wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie. Są to m.in. ekspertyzy i szkolenia, warsztaty i charette oparte na technikach manualnych, ekologicznych, upcyklingowych i makieciarskich, seminaria, projekcje, wykłady, badania terenowe, działania placemakingowe (miejscotwórcze) w przestrzeni publicznej i inne.

Witryna eMSA Inicjatywa Edukacyjna
Facebook

Tematyka działań eMSA Inicjatywa Edukacyjna skupia się wokół przestrzeni publicznej miast i nie-miast, krajobrazu kulturowego, tradycji i innowacji, ekologii i upcyklingu, kuli-kultury (kultury kulinarnej) i związanej z nią polityką targową miast i nie-miast, architektury i urbanistyki, antropologii kultury, dorobku kulturowego, etnografii Polski i świata, odmian ludzkich, różnic i podobieństw pomiędzy ludźmi,  relacji społecznych i przestrzennych, kondycji architektury współczesnej, szczególnie tej trudnej (np. powojennego modernizmu). Na stronie internetowej eMSA znajdziemy obszerną dokumentację prowadzonych działań wspartą publikacjami.
Publikacje
Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja wideo

Fot. Archiwum Anna Rumińska eMSA Inicjatywa Edukacyjna

Założycielką i liderką eMSA Inicjatywa Edukacyjna jest Anna Rumińska, architektka, antropolożka kultury, etnografka, placemakerka, publicystka, animatorka kultury, konsultantka, trenerka, wykładowczyni.

Adres korespondencyjny:
Anna Rumińska
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie